ШИНЭ МЭДЭЭ
Соёлын өвийн төвөөс Монгол нутаг дахь түүх, соёл үл хөдлөх дурсгалын хадгалалт хамгаалалтын байдлын талаарх Соёлын өвийн Улсын нэгдсэн бүртгэл мэдээллийн сангийн мэдээллийг шинэчилж байна.
Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуулийн 16.1.4, 20.1.3, 23.2-д заасны дагуу аймгийн Соёлын өвийн бүртгэл, мэдээллийн сангийн 2016 оны тайлан, мэдээллээ хавсралт маягтын дагуу хийж 2017 оны 02 дугаар сарын 01-ны дотор ирүүлнэ үү.
Монгол Улсын Засгийн Газрын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 24.2, Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1.1, 14.1.4, 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:
Монгол Улсын Засгийн тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 24.2, Сёолын өвийн өвийг хамгаалах тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1.12, 27 дугаар зүйлийн 27.3, 48 дугаар зүйлийн 48.2. дахь заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:
Соёлын өвийн хадгалалт хамгаалалтанд 3D технологи ашиглах, үзмэрийн материал, бүтцийн шинжилгээ хийх, дүрс бичлэгээр баримжуулалт тухай танилцууллага хийлээ.
Австрийн Хэрэглээний урлагийн их сургуулийн Хадгалалт, хамгаалалтын хүрээлэнтэй соёлын өвийг хамгаалах чиглэлд хамтран ажиллана
"СОЁЛЫН ӨВИЙН БҮРТГЭЛ, МЭДЭЭЛЛИЙН САНЧИЙГ ЧАДАВХИЖУУЛАХ", "ТҮҮХ, СОЁЛЫН ҮЛ ХӨДЛӨХ ДУРСГАЛЫН ҮЗЛЭГ ТООЛЛОГО-2015" СУРГАЛТ 2015 оны 04 дүгээр сарын 23, 24-ны өдрүүдэд болно.
Соёл, спорт, аялал жуулчлалын яамны харьяа СОЁЛЫН ӨВИЙН ТӨВ-ийн барилгын ажил эхэллээ. Соёлын өвийн төвийн барилга нь соёлын өвийн бүртгэн баримтжуулалт, сэргээн засваралтын тусгай зориулалтын лаборатори бүхий 2 давхар барилга байх бөгөөд 2015 оны 11 сард ашиглалтанд оруулахаар төлөвлөсөн байна.
1
2
ШИНЭ ХЭВЛЭЛ
ХАМТРАГЧИД
ХОЛБОО БАРИХ ХАЯГ:

Биет соёлын өвийг хамгаалах хэлтэс:
Хэлтсийн дарга: Д.Нарантуяа
Утас: 70110877, 91157263, И-мэйл: cch@monheritage.mn

Биет бус соёлын өвийг хамгаалах хэлтэс:
Хэлтсийн дарга: А.Саруул
Утас: 70110877, 99030405, И-мэйл: cch@monheritage.mn

Соёлын өвийг хамгаалах, сэргээн засварлах хэлтэс:
Хэлтсийн дарга: С.Чинзориг
Утас: 99164595, И-мэйл: cch@monheritage.mn