ШИНЭ МЭДЭЭ
2015 онд явуулсан Түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалын үзлэг тооллогын газар зүйн солбилцолыг Соёлын өвийн төвөөс хянах, цэгцлэх ажлыг хийж байна.
ЮНЕСКО/Монакагийн засгийн газрын хамтын ажиллагааны хүрээнд Булган аймгийн Баяннуур сумын нутагт орших Майхан толгойн Шороон бумбагарын археологийн дурсгалт газрыг түшиглэн “Майхан толгойн Шороон бумбагарын археологийн дурсгалт газрын тогтвортой хөгжлийг хангах, хадгалах хамгаалах, сэргээн засварлах
Монгол Улсын Засгийн газар, Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын Засгийн газрын хооронд 2010-2013 онд хэрэгжүүлэх Соёлын солилцооны төлөвлөгөөний 6 дугаар зүйл, 2014 онд Монгол Улсын Соёл, спорт, аялал жуулчлалын яам /хуучин нэрээр/, Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын Соёлын өвийн удирдах газар хооронд
Энэхүү дадлага сургалтын зорилго нь археологич, сэргээн засварлагч, музейн ажилтан болон соёлын өвийн хадгалалт хамгаалалтыг хариуцан ажилладаг хэн бүхэнд соёлын өвийн дижитал бүртгэн баримтжуулалтын тухай үндсэн мэдлэг олгохоос гадна археологийн дурсгалын бүртгэн баримтжуулалт ба судалгаанд 3D ...
ЮНЕСКО/Монакагийн засгийн газрын хамтын ажиллагааны хүрээнд Булган аймгийн Баяннуур сумын нутагт орших Майхан толгойн Шороон бумбагарын археологийн дурсгалт газрыг түшиглэн “Майхан толгойн Шороон бумбагарын археологийн дурсгалт газрын тогтвортой хөгжлийг хангах, хадгалах хамгаалах, сэргээн засварлах
ХБНГУ-ын Бонн хотноо хуралдсан ЮНЕСКО-ийн Дэлхийн өвийн хорооны 39 дүгээр чуулганаар “Бурхан Халдун уул, түүнийг хүрээлсэн тахилгат газар нутаг”-ыг ЮНЕСКО-ийн Дэлхийн өвийн дурсгалт газраар бүртгэх шийдвэрийг санал нэгтэйгээр гаргалаа.
“Монгол нутаг дахь түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгал болох барилга архитектурын дурсгалыг 3D цахим хэлбэрээр баримтжуулах, техникийн зураг боловсруулах, мэргэжилтэн бэлтгэх” чиглэлээр 2015-2020 он хүртэл хамтран ажиллах Санамж бичигт 2015 оны 6 дугаар сарын 9-ны өдөр гарын үсэг зурлаа.
Боловсрол Соёл Шинжлэх Ухааны сайдын "Түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалын үзлэг тооллогын тухай" албан бичиг
Түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалын үзлэг, тооллогын ажлыг зохион байгуулах тухай Аймгийн Засаг Даргын захирамжийн төсөл
Дэл уул орчмын түүх, соёлын дурсгалын судалгаа, бүртгэн баримтжуулалт, хадгалалт хамгаалалтын байдлын тухай нээлттэй хэлэлцүүлэг 2015 оны 4 дүгээр сарын 15-ны өглөө 09:00 цагт МУИС-ийн хичээлийн 1-р барны дугуй танхимд болно.
1
2
ШИНЭ ХЭВЛЭЛ
ХАМТРАГЧИД
ХОЛБОО БАРИХ ХАЯГ:

Биет соёлын өвийг хамгаалах хэлтэс:
Хэлтсийн дарга: Д.Нарантуяа
Утас: 70110877, 91157263, И-мэйл: cch@monheritage.mn

Биет бус соёлын өвийг хамгаалах хэлтэс:
Хэлтсийн дарга: Ц.Жаргалсайхан
Утас: 70110877, 99064816, И-мэйл: cch@monheritage.mn

Соёлын өвийг хамгаалах, сэргээн засварлах хэлтэс:
Хэлтсийн дарга: С.Чинзориг
Утас: 99164595, И-мэйл: cch@monheritage.mn