ШИНЭ МЭДЭЭ
Соёлын өвийн үзлэг, тооллого хийх журамын төсөлд саналаа өгнө үү. Саналыг 2017 оны 3-р сарын 17-ныг дуустал cch@monheritage.mn цахим шуудангаар хүлээн авч байна.
Соёлын өвийг хуулбарлах, бүтээгдэхүүний загварт оруулах, нийтлэх журмын төсөлд саналаа өгнө үү. Саналыг 2017 оны 3-р сарын 17-ныг дуустал cch@monheritage.mn цахим шуудангаар хүлээн авч байна.
2017 онд түүх, соёлын хөдлөх дурсгалт зүйлийн тооллого зохион байгуулагдаж байгаатай холбогдуулан сэргээн засварлах үзмэрийн тоог хягаарлалтай авах болно. Иймд танай музейн яаралтай сэргээн засварлалт шаардагдаж буй үзмэрийн жагсаалтыг 2017 оны 1 дүгээр сарын 20-ны дотор ирүүлнэ үү!
Улаанбаатар төмөр замын Захиргаа удирдлагын албанаас хүсэлт гаргасны дагуу Соёлын өвийн төвөөс Улаанбаатар төмөр замын Түүхийн музейн сан хөмрөгийг бүртгэн баримтжуулах ажлыг Улаанбаатар төмөр замын Захиргаа удирдлагын албатай гэрээ байгуулан Улаанбаатарын Их сургуулийн оюутнуудтай хамтран ...
Нэг. Зорилго 2015 онд улс, орон даяар зохион байгуулах түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалын үзлэг, тооллогын ажлыг төлөлвлөх, хэрэгжүүлэх, тайлагнах, арга хэмжээг зохион байгуулахад оршино.
ССАЖЯамнаас зохион байгуулж буй БНХАУ-д музейн чиглэлээр туршлага судлах аяллын дэлгэрэнгүй хөтөлбөр, оролцогчдын нэрсийг хүргэж байна.
Соёл, спорт, аялал жуулчлалын яамнаас Засгийн газрын 1994 оны 233 дугаар тогтоолын нэгдүгээр хавсралтаар батлагдсан “Түүх, соёлын дурсгалт зүйлийн тооллого явуулах журам”-ыг шинэчлэх ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна. Та бүгд уг журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах саналаа 2013 оны 12 дугаар сарын 3
Монголын үндэсний музейд хадгалагдаж байгаа Кидан бичигт гэрэлт хөшөөн дээрх их бичгийг 3-н хэмжээстээр сканаар баримтжуулах ажлыг Соёлын өвийн төвийн мэргэжилтэнүүд Японы талтай хамтран гүйцэтгэлээ.
Булган аймгийн Баяннуур сумын нутаг Улаан хэрмийн шороон бумбагар хэмээх газарт орших VI-VII зууны үед холбогдох Түргийн үеийн бунхант оршуулагын байгууламжын ханын зургийн хадгалалтын байдалтай танилцах, цаашдын хамгаалалт сэргээн засварлалтын талаар Соёлын өвийн төвийн сэргээн засварлагчид Японы
Соёлын өвийн төвийн судалгааны баг Түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалыг бүртгэн баримтжуулалтын ажлаар 2013 оны 05 дугаар сарын 20-ноос 30-ны өдрүүдэд Төв аймгийн 5 сумын нутгаар нийт 1773 км явж, 35 дурсгалыг давтан болон шинээр илрүүлэн бүртгэн баримтжуулах ажлыг хийж гүйцэтгэлээ.
1
2
3
ШИНЭ ХЭВЛЭЛ
ХАМТРАГЧИД
ХОЛБОО БАРИХ ХАЯГ:

Биет соёлын өвийг хамгаалах хэлтэс:
Хэлтсийн дарга: Д.Нарантуяа
Утас: 70110877, 91157263, И-мэйл: cch@monheritage.mn

Биет бус соёлын өвийг хамгаалах хэлтэс:
Хэлтсийн дарга: Ц.Жаргалсайхан
Утас: 70110877, 99064816, И-мэйл: cch@monheritage.mn

Соёлын өвийг хамгаалах, сэргээн засварлах хэлтэс:
Хэлтсийн дарга: С.Чинзориг
Утас: 99164595, И-мэйл: cch@monheritage.mn