ШИНЭ МЭДЭЭ
Монгол туулийн хэл гайхамшигтай уран яруу бөгөөд монгол шүлгийн шилдэг уламжлалыг хадгалсан, эртний хэллэг, монголын олон ястан овогтны аман аялгууны онцлогийг агуулсан байдаг. Тууль бол зөвхөн үгийн урлаг төдийгүй хөгжим аялгуу, туульчийн уран чадвар, хайлах, хэлэх ёс жаяг, зан үйлийг багтаасан
Соёлын өвийн бүртгэл, мэдээллийн сангийн 2017 оны тайлангаа дараах маягтын дагуу хийж манайд цаасан болон цахим хэлбэрээр явуулна уу.
Соёлын биет бус өвийг хамгаалахад "Хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудын оруулах үүрэг, оролцоо" ICH-Courier сэтгүүлд онцлов.
Соёлын өвийн үндэсний төвийн санаачлагаар БСШУСЯ, Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Соёл, Урлагийн газар, ЮНЕСКО-гийн Монголын Үндэсний Комисстой хамтран соёлын биет бус өвийг хамгаалах чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлдэг төрийн бус байгууллагуудын чуулга уулзалтыг өнөөдөр зохион байгууллаа.
“Монгол нутаг дахь түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгал болох сүм хийд, уран барилга, архитектурын дурсгалыг 3D цахим хэлбэрээр баримтжуулах, техникийн зураг боловсруулах, мэргэжилтэн бэлтгэх” тухай Хамтын Ажиллагааны Санамж Бичгийг 2015 онд байгуулсан билээ.
Соёлын өвийн төвөөс Монгол нутаг дахь түүх, соёл үл хөдлөх дурсгалын хадгалалт хамгаалалтын байдлын талаарх Соёлын өвийн Улсын нэгдсэн бүртгэл мэдээллийн сангийн мэдээллийг шинэчилж байна.
ЮНЕСКО болон Монакогийн Итгэлцлийн сангийн хамтын ажиллагааны хүрээнд археологийн дурсгалт газар болох Шороон Бумбагарын бунхант булшийг бэхжүүлэх, эртний ханын зургийг сэргээн засварлаж, хадгалж хамгаалах зорилготой 3 дахь удаагийн сургалтыг 2017 оны 4 дүгээр сарын 2-16-ны өдрүүдэд
2015 онд явуулсан Түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалын үзлэг тооллогын газар зүйн солбилцолыг Соёлын өвийн төвөөс хянах, цэгцлэх ажлыг хийж байна.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ШИНЭ ХЭВЛЭЛ
ХАМТРАГЧИД
ХОЛБОО БАРИХ ХАЯГ:

Биет соёлын өвийг хамгаалах хэлтэс:
Хэлтсийн дарга: Д.Нарантуяа
Утас: 70110877, 91157263, И-мэйл: cch@monheritage.mn

Биет бус соёлын өвийг хамгаалах хэлтэс:
Хэлтсийн дарга: А.Саруул
Утас: 70110877, 99030405, И-мэйл: cch@monheritage.mn

Соёлын өвийг хамгаалах, сэргээн засварлах хэлтэс:
Хэлтсийн дарга: С.Чинзориг
Утас: 99164595, И-мэйл: cch@monheritage.mn