ШИНЭ МЭДЭЭ
“Олон улсын гар урлаачдын наадам”-д урьж байна
Соёлын өвийн бүртгэл, мэдээллийн сангийн 2018 оны баяжилтын тайлан ирүүлэх тухай.
ТҮҮХ, СОЁЛЫН ҮЛ ХӨДЛӨХ ДУРСГАЛЫН ХАДГАЛАЛТ ХАМГААЛАЛТ, АШИГЛАЛТЫН НЭГДСЭН СИСТЕМ БИЙ БОЛГОХ ЗӨВЛӨЛДӨХ УУЛЗАЛТ БОЛЛОО
“ЧУЛУУН СОЁЛЫН ӨВИЙН ХАДГАЛАЛТ, ХАМГААЛАЛТ” сургалт зохион байгуулагдана.
“Соёлын өв” гэдэг нь аливаа хүмүүс, бүлэг, хамт олонд үеэс үед өвлөгдөн уламжлагдаж байгаа түүх, соёл, шинжлэх ухаан, гоо сайхны үнэ цэнэ бүхий үнэт зүйлс болон оюун санаа, үйл бүтээл, арга ухааны тодорхой илэрхийллийг хэлэх бөгөөд түүнийг уламжлагдаж ирсэн хэлбэрээр нь биет болон биет бус
Соёлын өвийн үндэсний төвийн Соёлын өвийн улсын нэгдсэн бүртгэл, мэдээллийн санд “Бүртгэл, мэдээллийн санч” ажлын байранд ажилтан шалгаруулж авна.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ТООЛЛОГО 2018-2019
ШИНЭ ХЭВЛЭЛ
ХАМТРАГЧИД
ХОЛБОО БАРИХ ХАЯГ:

Соёлын өвийн бүртгэл, судалгааны газар:
Дарга: М.Цэцэнбилэг
Утас: 70110877, И-мэйл: cch@monheritage.mn

Соёлын биет өвийг сэргээн засварлах газар:
Ахлах сэргээн засварлагч: Д.Нямдорж
Утас: 91005515, И-мэйл: cch@monheritage.mn