ШИНЭ МЭДЭЭ
Монгол Улсын СББӨ-ийн бүртгэн баримтжуулалтын Цахим мэдээллийн сан үүсгэх зорилгын хүрээнд: “СББӨ-ийн бүртгэн баримтжуулалтыг цахим хэлбэрт шилжүүлэх нь” Үндэсний сургагч багш бэлтгэх сургалт 2016 оны 10 дугаар сарын 24-27-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдана.
Монгол Улсын Боловсрол, Соёл, Шинжлэх ухаааны яам, Соёлын өвийн төвөөс цуур хөгжмийн уламжлалт урлагийг хадгалж хамгаалах, хөгжүүлэх, хойч үедээ өвлүүлэх, судлах, сурталчлах, цуурчид, цуурын уламжлалт урлагийг дэмжих, цуур, цуур төст хөгжмийн уламжлалыг олон улсын түвшинд харилцан хүлээн зөвшөөрч...
Монгол Улсын Засгийн газрын 2014 оны 72 дугаар тогтоолоор батлагдсан "Монгол цуур" үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх зорилгоор Монгол цуур хөгжмийн уламжлалт урлагийг хадгалж хамгаалах, хөгжүүлэх, хойж үедээ өвлүүлэх, судлах, сурталчлах, цуурчид, цуурын уламжлалт урлагийг дэмжих, цуур ...
Япон Улсын “Итгэлцлийн сан”-гийн дэмжлэгээр Монгол Улсын Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны яам, Соёлын өвийн төв, ЮНЕСКО-гийн Монголын үндэсний комисс, ЮНЕСКО-гийн Бээжин дэх Төлөөлөгчийн газар хамтран 2016 оны 5 дугаар сарын 23-наас 27-ний өдрүүдэд Олон улсын хүүхдийн “Найрамдал” төвд ээлжит ...
Ховд аймгийн Мөнххайрхан сумын нутагт орших Үзүүр гялан гэдэг газраас олдсон археологийн эртний энэхүү олдвор эд өлгийн зүйлсийг Ховд аймгийн Засаг даргын захирамжаар томилогдсон Ховд Их сургууль, Ховд аймгийн музейн хамтарсан судалгааны баг 2016 оны 4 дүгээр сард малталт хийн авран хамгаалах ...
Монгол Улсын Засгийн Газрын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 24.2, Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1.1, 14.1.4, 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:
Монгол Улсын Засгийн тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 24.2, Сёолын өвийн өвийг хамгаалах тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1.12, 27 дугаар зүйлийн 27.3, 48 дугаар зүйлийн 48.2. дахь заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:
Морин хуурын олон улсын наадам нь морин хуурыг сурч, судалж буй олон улсын сонирхогч судлаачдын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн, морин хуурын хөгжмөөр дамжуулан монголын соёл урлагийг дэлхий дахинд таниулан сурталчилдаг. Тус наадам 2008 оноос эхлэн 2 жил тутам зохион байгуулагдаж байна.
Улаанбаатар төмөр замын Захиргаа удирдлагын албанаас хүсэлт гаргасны дагуу Соёлын өвийн төвөөс Улаанбаатар төмөр замын Түүхийн музейн сан хөмрөгийг бүртгэн баримтжуулах ажлыг Улаанбаатар төмөр замын Захиргаа удирдлагын албатай гэрээ байгуулан Улаанбаатарын Их сургуулийн оюутнуудтай хамтран ...
Энэхүү дадлага сургалтын зорилго нь археологич, сэргээн засварлагч, музейн ажилтан болон соёлын өвийн хадгалалт хамгаалалтыг хариуцан ажилладаг хэн бүхэнд соёлын өвийн дижитал бүртгэн баримтжуулалтын тухай үндсэн мэдлэг олгохоос гадна археологийн дурсгалын бүртгэн баримтжуулалт ба судалгаанд 3D ...
1
2
3
4
5
6
7
8
ШИНЭ ХЭВЛЭЛ
ХАМТРАГЧИД
ХОЛБОО БАРИХ ХАЯГ:

Биет соёлын өвийг хамгаалах хэлтэс:
Хэлтсийн дарга: Д.Нарантуяа
Утас: 70110877, 91157263, И-мэйл: cch@monheritage.mn

Биет бус соёлын өвийг хамгаалах хэлтэс:
Хэлтсийн дарга: Ц.Жаргалсайхан
Утас: 70110877, 99064816, И-мэйл: cch@monheritage.mn

Соёлын өвийг хамгаалах, сэргээн засварлах хэлтэс:
Хэлтсийн дарга: С.Чинзориг
Утас: 99164595, И-мэйл: cch@monheritage.mn