ШИНЭ МЭДЭЭ
ТҮҮХ, СОЁЛЫН ҮЛ ХӨДЛӨХ ДУРСГАЛЫН ХАДГАЛАЛТ ХАМГААЛАЛТ, АШИГЛАЛТЫН НЭГДСЭН СИСТЕМ БИЙ БОЛГОХ ЗӨВЛӨЛДӨХ УУЛЗАЛТ БОЛЛОО
“ЧУЛУУН СОЁЛЫН ӨВИЙН ХАДГАЛАЛТ, ХАМГААЛАЛТ” сургалт зохион байгуулагдана.
“Монгол нутаг дахь түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгал болох сүм хийд, уран барилга, архитектурын дурсгалыг 3D цахим хэлбэрээр баримтжуулах, техникийн зураг боловсруулах, мэргэжилтэн бэлтгэх” тухай Хамтын Ажиллагааны Санамж Бичгийг 2015 онд байгуулсан билээ.
ЮНЕСКО болон Монакогийн Итгэлцлийн сангийн хамтын ажиллагааны хүрээнд археологийн дурсгалт газар болох Шороон Бумбагарын бунхант булшийг бэхжүүлэх, эртний ханын зургийг сэргээн засварлаж, хадгалж хамгаалах зорилготой 3 дахь удаагийн сургалтыг 2017 оны 4 дүгээр сарын 2-16-ны өдрүүдэд
2015 онд явуулсан Түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалын үзлэг тооллогын газар зүйн солбилцолыг Соёлын өвийн төвөөс хянах, цэгцлэх ажлыг хийж байна.
ЮНЕСКО/Монакагийн засгийн газрын хамтын ажиллагааны хүрээнд Булган аймгийн Баяннуур сумын нутагт орших Майхан толгойн Шороон бумбагарын археологийн дурсгалт газрыг түшиглэн “Майхан толгойн Шороон бумбагарын археологийн дурсгалт газрын тогтвортой хөгжлийг хангах, хадгалах хамгаалах, сэргээн засварлах
Монгол Улсын Засгийн газар, Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын Засгийн газрын хооронд 2010-2013 онд хэрэгжүүлэх Соёлын солилцооны төлөвлөгөөний 6 дугаар зүйл, 2014 онд Монгол Улсын Соёл, спорт, аялал жуулчлалын яам /хуучин нэрээр/, Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын Соёлын өвийн удирдах газар хооронд
Энэхүү дадлага сургалтын зорилго нь археологич, сэргээн засварлагч, музейн ажилтан болон соёлын өвийн хадгалалт хамгаалалтыг хариуцан ажилладаг хэн бүхэнд соёлын өвийн дижитал бүртгэн баримтжуулалтын тухай үндсэн мэдлэг олгохоос гадна археологийн дурсгалын бүртгэн баримтжуулалт ба судалгаанд 3D ...
ЮНЕСКО/Монакагийн засгийн газрын хамтын ажиллагааны хүрээнд Булган аймгийн Баяннуур сумын нутагт орших Майхан толгойн Шороон бумбагарын археологийн дурсгалт газрыг түшиглэн “Майхан толгойн Шороон бумбагарын археологийн дурсгалт газрын тогтвортой хөгжлийг хангах, хадгалах хамгаалах, сэргээн засварлах
1
2
3
ТООЛЛОГО 2018-2019
ШИНЭ ХЭВЛЭЛ
ХАМТРАГЧИД
ХОЛБОО БАРИХ ХАЯГ:

Соёлын өвийн бүртгэл, судалгааны газар:
Дарга: М.Цэцэнбилэг
Утас: 70110877, И-мэйл: cch@monheritage.mn

Соёлын биет өвийг сэргээн засварлах газар:
Ахлах сэргээн засварлагч: Д.Нямдорж
Утас: 91005515, И-мэйл: cch@monheritage.mn